Volvo Cars och Geely Holding skapar gemensamma bolaget Aurobay för drivlinor

Volvo

Nytt från biltillverkarna / Volvo 143 Views

Volvo Cars och dess moderbolag Geely Holding har träffat en överenskommelse om att skapa samriskbolaget Aurobay för sin drivlineverksamhet. Överenskommelsen är ett led i företagens tidigare kommunicerade planer.

Comments