Volvos beslut: Ska övervaka din körning

Senaste nytt

Bilnyheter / Senaste nytt 167 Views

Volvo Cars fokuserar på ett av sina starkaste kärnvärden, säkerhet. Vision

2020 innebär att ingen människa ska skadas allvarligt eller dödas i en ny

Volvo. Redan nästa år införs hastighetsbegränsning på 180 km/h, längre

fram kommer kameraövervakning av föraren.

– För att nå ner till noll måste vi hantera den mänskliga faktorn, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.

Comments