Volvohandelns Tanka och OKQ8 ökar utbudet av HVO100

Volvo

Nytt från biltillverkarna / Volvo 113 Views

Volvohandelns egen drivmedelskedja Tanka och samarbetspartnern OKQ8 satsar stort för att tillsammans bredda erbjudandet till privatbilister med det fossilfria bränslet HVO100. Antalet tankställen växer till närmare 100 stationer i hela Sverige – från Malmö i söder till Pajala i norr.

Comments