Volvo Cars påverkat av pandemin under första halvåret, ser stark återhämtning under andra halvan

Volvo

Nytt från biltillverkarna / Volvo 92 Views

Volvo Cars rapporterar idag ett finansresultat för första halvåret 2020, som påverkats kraftigt av Covid-19 pandemin och dess inverkan på den globala ekonomin.

Comments