Volvo Cars och Uber presenterar produktionsbil som är redo för självkörande

Volvo

Nytt från biltillverkarna / Volvo 185 Views

Volvo Cars, ledande inom fordonssäkerhet, och Uber, det ledande appbaserade taxibolaget, presenterar i dag en gemensamt utvecklad självkörande produktionsbil, nästa steg i det strategiska samarbetet mellan de båda företagen.

Comments