Elbilar kan vara sämre för miljön än dieselbilar

Senaste nytt

Bilnyheter / Senaste nytt 119 Views

Tesla Model 3 vid ett kolkraftverk

Det fristående ekonomiforskningsinstitutet Ifo har jämfört koldioxidutsläppen från en eldriven Tesla Model 3 och en dieseldriven Mercedes C 220d, sett under hela bilarnas livslängd med produktion och användning inräknat. I rapporten kommer man fram till att elbilarna kan skapa ett större utsläpp, åtminstone om elen som laddar fordonet är producerad genom kolkraft, vilket är vanligt i exempelvis Tyskland. I Asien är kolkraften också en betydande energikälla. Kontinenten står för 85 procent av världens samlade nybyggnation av kolkraftverk, varav en stor del av dem ligger i Kina.

I Sverige är det bara en liten del av elen som kommer från fossila bränslen. Därför är det bättre att köra eldrivet här. Men oavsett om elbilarna i dagsläget ger en marginell effekt för miljön är eldrift rätt väg att gå, menar Anders Nordelöf, som forskar om elektrifiering av fordon på Chalmers. På längre sikt kommer elen ändå att vara bättre för klimatet.

– Framför allt är det viktiga att ställa om, bort från fossila bränslen och fasa ut dem, och då är elektrifiering ett sätt att göra det, och det måste påbörjas redan i dag, säger han till Sveriges Radio.

Comments