85 procent av tekniska kampanjen kring EGR-problematiken klar

BMW

Nytt från biltillverkarna / BMW 115 Views

85 procent av berörda modeller har nu genomgått den tekniska kampanjen kring problematiken i vissa modellers EGR-moduler. Efter nya tekniska rön och erfarenheter har den också utökas något till att omfatta ytterligare 4 800 bilar från de ursprungliga 48 000 bilarna. Ägare till berörda bilar har fått information om hur deras bil kan kontrolleras/åtgärdas.

Comments